خانه

زنده باد اینترنت!

رضا فرمند


 

زنده باد اینترنت!

زنده باد ماهواره‌ها، پیامک‌ها!

زنده باد سایت‌ها و وبلاگ‌ها که دیدن و شنیدن را پخش می‌‌کنند؛

و روی دروغ را هر کجای جهان سیاه می‌کنند

*

گذشت آن زمان که امیری، سر حقیقت را بی‌هیج پروایی

میان کنگره‌های کاخ‌اش می‌بُرید و به بزم می‌نشست

*

آگاهی چه زود بال و پَر باز می‌کند

آگاهی چه زود غول می‌شود؛ هرکول می‌شود

آگاهی چه زود در پی آزادی؛ در پی سرافرازی‌ست

*

بی‌هوده نیست که دروغ، پنجره‌های دیدن را

تا می‌تواند سیاه می‌کند!

بی‌هوده نیست که دروغ در هجوم دیدن

دمادم‌ خود را انکار می‌کند:

*

دروغ بیابانی با لاک سخت ایمان‌اش

از شتاب شهرها واپس می‌ماند

*

زنده باد اینترنت!

زنده باد ماهواره‌ها!

که دیدن و شنیدن را پخش می‌کنند!

 

۲ ژانویه ۲۰۱۰