خانه

ترانه و کلاف دین و دروغ

رضا فرمند


جهان، فروتنانه به خون ترانه گوش می‌کند

دروغ اما گوش‌اش را در ایمان‌اش

با خیال راحت بسته‌ست

*

اینان کی‌اند که با کلاف دین و دروغ را

هرچه خواستند می‌بافند؟

اینان کی‌اند که گاهِ دروغ

نه پلک می‌زنند؛ نه سرخ می‌شوند

*

اینان کی‌اند که حرمت ما را در تو ندیده گرفتند

اینان کی‌اند که جان تو را در ما ندیده گرفتند

اینان در کدام غار زمان زنده‌ مانده‌اند؟

*

اینان غارهاشان را چگونه در میان ما گنجانده‌اند؟

اینان بیابان‌هاشان را چگونه در شهرهای ما گنجانده‌اند؟

*

دروغ پیش چشم‌اش چه داشت که ترانه را ندید؟

دروغ توی گوش‌اش چه داشت که ترانه را نشنید؟

*

جهان، فروتنانه به خون ترانه گوش می‌کند

دروغ اما گوش‌اش را در ایمان‌اش

با خیال راحت بسته‌ست

۳۰ اوت ۲۰۰۹