خانه

نترس ترانه! نترس!

رضا فرمند


نترس ترانه! نترس!

تو که کاری نکرده‌ای که بترسی

چشم‌های‌ سبزت را که نمی‌توانستی که نپوشی

بهار را هم اگر پوشیده باشی

باز گناهی نکرده‌ای نترس!

*

نترس ترانه! نترس!

به چنگِ دیو و دد که نیافته‌ای، نترس!

هنگام بازداشت

آنکه با تو دُرُشتی کرد

و حرف‌های نرم‌ات را

در مُشت زمُخت دشنام‌اش فشرد

حتمن تو را با جنایتی اشتباه گرفته است

در دست‌ات آس بی‌گناهی داری، نترس!

*

نترس ترانه! نترس!

اینان پروردگان دین و ایمان‌اند

اینان سربازان لطیفِ الله‌اند

نمی‌شود که در روز روشن

گل سفیدِ بی‌گناهی‌ات را پَرپَر کنند

*

نترس ترانه‌! نترس!

به چنگ دیو و دد که نیافته‌ای نترس!

 

۸ اکتبر ۲۰۰۹