خانه

کوکو؟ ترانه کو؟

رضا فرمند


چشم‌هایت دو فاخته‌ی سبز شده‌‌اند:

کوکو؟ ترانه کو؟‌

کوکو؟ ترانه کو؟‌

*

 چشم‌هایت دو پُرسش سبز شده‌اند:‌

کوکو؟ ترانه کو؟‌

کوکو؟ ترانه کو؟‌

*

در خون تو لعابِ جهان انسانی آب شده است

در خون تو عدل و دادِ جهان از هم گسیخته است

*

به پرندگان گوش می‌کنم

همه، آواز سبز پوشیده‌اند

حتی  کلاغ، غارغارش را

در شاخ بلند غروب سبز پوشیده‌است.

*

از چشم‌هایت به باغ می‌نگرم که فاخته‌‌ای بزرگ شده است

و با همه‌ی ابرها به آوازش گوش می‌کنم:

کوکو؟ ترانه کو؟‌

کوکو؟ ترانه کو؟‌

 

۲۳ اکتبر، ۲۰۰۹