خانه

حرمت نازک ترانه

رضا فرمند

                                           به یادِ ترانه موسوی


 

بیدادگران ترانه، حرمت نازک او را

در روز روشن هر جور که خواستند شکستند

*

دیوار حرمت زن را در این سرزمین

چه باوری چُنین کوتاه کرده‌ است؟

*

ترانه باید چند برابر مفسد بوده باشد:

هارمونی رنگ می‌فهمند

خوش‌لباس بود

سبز پوشیده بود

آرایش کرده بود

اهل موسیقی و هنر بود

آوازی خوش داشت

و از همه بدتر زیبا بود!

*

چه غارهایی در باورمان بود و نمی‌دانستیم!

چه هیولاهایی در باورمان بود و نمی‌دانستیم!

ما هنوز زندگی را در ایمان‌مان حلال می‌کنیم

ما هنوز خواهر و برادر ایمان‌های کور و کرایم!

 

۲۴ ژوئیه ۲۰۰۹