خانه

چشم تو سبز فردا بود

رضا فرمند


چشم تو سبز فردا بود

چشم تو سبزترین زمُرّد دنیا بود

*

نمی‌شود چشم سبز تو را بست و آدم بود

نمی‌شود چشم سبز تو را ندید و آدم بود

*

دروغ را دیگر نمی‌توان با رنگ چشم‌های تو آمیخت

خیزاب‌های سبز چشم‌ات را دیگر نمی‌توان

با هیچ رنگ و نیرنگی پوشاند.

*

پُرسش‌های چشم‌ات همه جا پخش می‌شود

چشم‌ات زیباترین چرای سبز جهان است!

*

دل آزادی از خون‌ات گرفته است

دل فریاد از خون‌ات گرفته است

*

چشم تو سبز فردا بود

چشم تو سبزترین زمُرّد دنیا بود

 

۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹