خانه

رود سِن

رضا فرمند

 


سن، رمانی‌است پُرکشش و زنده

با پیشامدهایی که هر دم تازه می‌شود!

آبی‌هایش را پاریس پنجره کرده است.

*

سِن، دوستِ نرمِ‌ نگاه‌ها و دل‌هاست!

چه بسیار تنهایان که در باله‌هایش با او

درد دل می کنند.

*

اینسوی و‌آنسوی‌اش، جفت‌های جوان،

راه‌های آینده‌اشان را

با بوسه‌ها و نوازش‌ها باز می کنند

*

دلباختگان،

سخن‌هایی را که نمی توانند به همدیگر بگویند

به آرامی به سن می گویند

 *

سن یکبار جان هدایت را نجات داده است!

پاریس ژوئیه ۲۰۰۶

------------------------

La Seine*

رودِ سن از فلات لانگرس Plateu du Langres  سرچشمه می گیرد و به دریای مانش Manche می ریزد. درازای‌اش ۷۷۶ کیلومتر است. رود سن نه تنها بخش چشمگیری از آب مصرفی و صنعتی پاریس را برآورده می‌کند، نقشی یگانه نیز در جابجایی کالاهای بازرگانی دارد و از این رهگذر باری بزرگ را از دوش ترافیک پاریس بر می‌دارد. سن، ارزش توریستی بزرگی نیز دارد. چندین کشتی گردشی، جهان‌گردان را به تماشای عمارت های تاریخی پیرامون سن می‌برد.