خانه

*رودین

 رضا فرمند

 

 

رودین، نگاهها را چرخاند

پیکره‌ها را چرخاند

و زیبایی‌ها را در چشم‌انداز‌های تازه گذاشت.

 

رودین، هستی راستین را ستود و به ایده‌آل پشت کرد:

بینیِ شکسته چرا نمی تواند زیبا باشد؟

اندام خسته چرا نمی تواند زیبا باشد

از همه بالاتر،

سکس و هوس چرا نمی تواند زیبا باشد؟

 

رودین، برهنگی زن را به سنگ‌ها و مرمرها گشود

مادگی‌اش را به دیوارهای جهان آویخت.

 

رودین هماغوشی را به خیابان برد؛

و «بوسه»اش را جهانی کرد.

 

پاریس. ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۵

 

۱- آگوست رودین (۱۹۱۷- ۱۸۴۰) August Rodin

رودین، پیکره‌ساز نامی فرانسوی، از غول های پیکره‌سازی جهان به شمار می‌رود. آفرینه‌های نخستین‌اش مورد پسند سالن‌های هنری زمان نبود. برای نمونه، پیکره‌ی‌ «مرد با بینی شکسته» اش برای نمایش در سالن پذیرفته نشد. سه بار هم خواست‌اش برای ورود به آموزشگاه هنرهای زیبا Ecole des Beaux-Arts  رد شد. ولی رودین از پای ننشست و با پشت کردن به سنت آکادامیک، راه خودش را کوفت و هموار کرد و سرانجام اعتبار جهانی یافت. می‌گویند «آنچه وان‌گوگ، گوگن، و سزان در پهنه‌ی نقاشی انجام داده‌اند، رودین در پیکره‌سازی انجام داده است»۱

رودین، در برخورد به سکس و اروتیک ، بی پروا و نوآور بود. وی با ستایش اروتیسم، هماغوشی، و به ویژه اندام و مادگی زن با دیدگاه سنتی و ریاکارنه‌ در این زمینه‌ها به رویارویی بر خاست. 

رودین که زیباپرست و سکس‌دوست بود پیوندی یگانه با مدل های برگزیده‌اش داشت. انگشتانش را نخست با تن مدل‌هایش آشنا می کرد و سپس پیکره‌اشان را می ساخت. بیشتر مدل‌هایش یارش هم بودند. گاه از مدلی می خواست که برهنه برایش برقصد. کوتاه سخن اینکه او مدل‌هایش را صمیمانه می زیست. از این روست که نازکی و زیبایی اروتیک زنانه در پیکره‌هایش چشمگیر است. گویی این پیکره‌ها را نه از سنگ و مرمر بلکه با آب ساخته‌اند. شاهکار رودین دروازه‌های دوزخ Gates of Hell است که آنرا با الهام از «کمدی الهی» دانته و «گلهای شر» بودلر ساخته است. از دیگر شاهکارهای شناخته شده‌اش «بوسه‌» است. 

 

1. August Rodin. Sculpture and Drawings. Gilles Néret. Benedikt Taschen.1994 p. 7