خانه

موزه‌ی لوور

رضا فرمند

 


در موزه‌ی لوور
Louvre،

تندیس‌ها، رخدیس‌ها، و تابلوها نگاه را سرشار می‌کنند؛

و سده‌ها و هزاره‌ها از انگاره‌ها سر می‌روند.

در موزه‌ی لوور، هر روز، جشن ونوس و مونالیزاست.

 

۲

در غرفه‌های ایرانِ باستان

واژه‌‌های خوشرنگ و خندان پارسی

 ناگهان وارد کاخ آپادانا می‌شوند

و از نماها عکس می‌گیرند

 

۳ 

در مصر باستان،

خوشگذرانی‌ را با شراب و آبجو لطیف می‌کردند؛

و هیچ جشنی، بی‌ارکستر موسیقی برپا نبود!

از این روست که من اگر فرعونی را ببینم

می توانم با او در تراس کافه‌ای‌ بنشینم

و سبُک‌‌سبُک بُطری شراب بنوشم.

*

کلئوپاترا، هنوز! چون هِرَمی از آب

فرهمند و رازناک و شاداب است؛

و الماس‌ هوس‌های‌ هشیاراش

بر سینه‌ی آسمان مصر می‌درخشد

کلئوپاترا آیا، هنوز هم

زنده‌ترین زن این سرزمین باستانی نیست؟

*

در مصر کنونی

یک پُرسش آیا می تواند برهنه از خیابان بگذرد

بی‌آنکه به زندگی نامحرم شود؟

 

۴

ایران، هنوز یک پای‌اش در موزه مانده‌است!

بیرون که می‌رود، خود را به سیاهی‌ ایمان می‌پیچد؛

و به ترس‌اش گلاب می‌زند

و به خانه که باز می آید، رنگ‌‌ها را می‌شکوفاند

و بطری‌ها را باز می‌کند.

*

ایران، هنوز یک پای‌اش در موزه مانده‌است!

 

پاریس ژوئیه ۲۰۰۶

--------------------------

Musée du Louvre*

موزه‌ی لوور که پُر آوازه‌ترین موزه‌ی جهان‌ است، در سال ۱۷۹۳ بنیاد گذاشته شده است. خودِ عمارتِ موزه، نزدیک به ۸۰۰ سال دیرینگی دارد. در موزه‌ی لوور، آثاری (هنری، تاریخی، علمی)  از تمدن های نخستین تا کنون گردآوری شده است. در سالن‌های شرق باستان، چندین غرفه به ایران باستان، امپراطوری هخامنشی، اختصاص یافته ‌است. در یکی از این غرفه‌ها، تکه پاره‌هایی از کاخ داریوش نخست در شوش، به نمایش گذاشته شده است.