خانه

*بال بولیر

رضا فرمند

 

۱

بولیر، Bullier مهندس خوش‌گذرانی بود:

به پهنه‌ای می اندیشید که در آن،

واژه، پل شود؛

بوسه، هماغوشی؛

و هوس در ایوان‌اش، سربلند بنشیند.

در تابلوهای باغ‌اش، زنان و مردان،

از شادی موج می زنند.

 *

بولیر، مهندس خوشگذرانی بود!

باغ‌اش را جشنواره‌ی پایکوبی‌ها کرد؛

زیر پای هوس‌ها، یاس بنفش کاشت

و پاریس را تا می توانست مست کرد؛

و خنده‌هایش را به آسمان انداخت.

 

۲

پاریس، پرسان‌پرسان بزرگ شده‌است!

پاریس، خندان‌خندان بزرگ شده‌است!

در پاریس، بیش از همه‌ی کلیساهای جهان

بار و کافه ساخته‌اند:

هلهله‌ها، پایکوبی‌ها جان‌اش‌ را به آسمان برده‌اند

*

اکنون در می یابم که جان پاریس،

در جشن‌ها و شادمانی‌هاست!

اکنون در می یابم که خون پاریس

از شراب‌ها و شامپانی‌هاست!

 

پاریس ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶

------------------------------

* Le Bal Bullier

تالار پایکوبی یا «بال بولیر»‌ را فرانسوا بولیر François Bullier (۱۸۶۹- ۱۷۹۶) در سال ۱۸۴۷ در باغ‌اش بنیان گذاشت. آمده‌است که بولیر برای آراستن  بال‌گاه‌اش، هزار شاخه‌ گل یاس بنفش در باغ‌اش کاشته بود. از آن زمان رستوانی به همین نام «گلستانه‌ی یاس بنفش» Closerie des Lilas در همسایگی همانجا باز مانده‌است (این کافه- رستوران یکی از پاتوق‌های هنرمندان سالهای دیوانه هم بود). بال بولیر در تقاطع le Boulevard du Montparnasse وAvenue de L’observatoire قرار داست. بال بولیر، سراسر سال باز بود و در آن رقص‌های گوناگونی از جمله رقص چهارگوش Quadrille Dance، والس، مازورکا و پولکا به اجرا در می‌آمد.