خانه

کوی سِن

رضا فرمند

 


در کوی باستانی سن

زنان با تابستان، بازی می‌کنند؛

از کوچه‌‌‌‌هایش، نیمه‌برهنه می‌دوند

و به سر و روی‌اش، شراب و آبجو می‌پاشند.

 

بودلر ‌Baudlaire اگر برمی‌خاست،

گمان می‌بُرد که به شعرش وارد شده است؛

و ناباور، سر میزی می‌نشست.

*

در کوی باستانی سن،

زنان میان سخن‌ها را چو آسمانی باز می‌کنند

و با تراوه‌های اندام‌اشان،

 تابستان را نرم و سفید و خنک می کنند.

 

بودلر اگر بر می خاست،

گمان می برد که به شعرش وارد شده است؛

و ناباور، سر میزی می نشست.

 

در کوی باستانی سن

زنان و مردان، در تراس‌ هوس‌ها می‌خورند؛ می‌نوشند

و مستان ‌مستان در واژه‌های هم تاب می‌خورند

 

بودلر اگر بی می خاست،

گمان می برد که به شعرش وارد شده است؛

و ناباور، سر میزی می نشست.

 

پاریس ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۶

-------------------------

Rue de Seine*

خیابان باستانی سن در کارتیه‌لاتن قرار دارد. این خیابان و کوچه‌های فرعی‌اش، زیستگاه شماری از شاعران و نویسندگان نامدار بوده است. بودلر Baudlaire در شماره‌ی ۳۷ و جُرج سند  George Sand در شماره‌ی ۳۱ این خیابان می زیسته‌‌اند. هتل الزاس هتل کنونی، اقامتگاه اسکاروایلد هم در یکی از کوی‌های فرعی این خیابان، کوی هنرهای زیبا La Rue des Beaux-Arts  قرار دارد. دو سوی این خیابان تنگ، پُر است از آتلیه‌ها و نمایشگاه‌های هنری. این خیابان جان و هوای ويژه‌ای دارد و در فصل‌های توریستی از لملمه‌ی جهانگردان آکنده‌ می شود.