خانه

کافه های پاریسی

 رضا فرمند

 


پاریس در کافه‌ها می تپد؛ در کافه‌ها می خندد؛

و پرسش‌هایش را در کافه‌ها سیراب می‌کند

پاریس در کافه‌ها بزرگ می شود!

*

به کافه و رستوران رفتن اینجا

به جای خوش آب و هوای زندگی رفتن است؛

و از سکسی‌ترین کارهاست!

انگار تنها در کافه‌ها و رستوران‌هاست که واژه‌ها

معنای دُرُست خود را می یابند

*

کافه، اینجا، ایوان زندگی‌ست؛

ویلاست، خانه‌ی تابستانی‌ست؛

قرارگاهِ نوشین است.

*

قلبِ هیاهوی شهر در رستوران‌ها و کافه‌ها می تپد

واژه‌ها هم که بخواهند بنوشند؛ بلندپروازی کنند

به کافه‌ها و رستوران‌ها می روند

 

اینجا مزه‌ی تاریخ، مزه‌ی‌ میز

و مزه‌ی منظره را هم به روی بهای غذا می‌کشند

*

کافه‌های پاریسی، کشتزار دانش‌هاست؛

واژه‌هایی را که در کافه‌ها می‌کارند؛

در خیابان‌ها سبز می‌شود.

 

پاریس ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۴