خانه

جغرافیای نازک شعر

رضا فرمند

 


هیچ‌کس، واژه‌ای بدهکار من نیست!

هیچ‌کس، شعری بدهکار من نیست!

*

جغرافیای نازک شعرت را

هیچکس چنانچه هست نمی‌بیند!

*

امروز در کتابخانه،

شعرم به تیزی سخن زنی خورد

و ایماژه‌ها و واژه‌هایش از هم گسست.

*

تا شعر را دُرُست روی کاغذ بیاوری

از سکوت هم باید نازک‌تر شوی

با اینهمه:

هیچ‌کس، واژه‌ای بدهکار من نیست!

هیچ‌کس، شعری بدهکار من نیست!

 

پاریس ۱۲ ژويیه ۲۰۰۶