خانه

هدایت

 رضا فرمند

 


هدایت برای من یک دَمِشگاه‌ِ فرهنگی؛

یک منطقه‌ی آزاد از دین و عرفان است؛

از نویسندگانی ست که هزار جور واژه‌ها را

جا به جا می‌کنند تا هواگیری بسازند.

 

هدایت هرکه بود، هرچه کرد

آتشدان پُرسش را همیشه روشن نگاه داشت

آن‌هم در سرزمینی که غرق فال و دعاست

در سرزمینی که فلسفه‌خوانان‌اش هم سرانجام

عرفان‌سوف می‌شوند

و عمری، هیچ بزرگ مولوی را تفسیر می‌کنند.

 

پاریس ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۴