خانه

گامبتا*

رضا فرمند

 


در گامبِتا
Gambetta هستم

میزهای پیرامون‌ام را شعر و هدایت پُر کرده‌اند؛

و در این شبِ واپسین

دلم چون هزاران پُرسش گرفته‌است!

*

آی.. سفر! نازنینم! خوبم!

پُرپرنده‌ترین یارم!

شیرین‌ترین شتابِ آرامم!

می‌ ستایمت؛ می بوسمت!

واژه‌هایم را شاد کرده‌ای!

 

در گامبتا هستم

چشماهایم دیگر با منظره‌ها نمی‌اندیشد؛

و هر اندیشه‌ام فرودگاه‌یی شده‌است؛

بامداد فردا از سفینه‌ی سفرم فرود می‌آیم.

*

در گامبِتا هستم

میزهای پیرامون‌ام را شعر و هدایت پُر کرده‌اند؛

و در این شبِ واپسین

دلم چون هزاران پُرسش گرفته‌است!

 

پاریس ۶ اوت ۲۰۰۴

------------------------------------

Gambetta*

گامبتا، منطقه‌ایست در بخش ۲۰ پاریس،( le 20e arrondissement ). گورستان پرلاشز در این منطقه‌ است. نزدیکترین ایستگاه به آرامگاه هدایت (بخش ۸۵) همین ایستگاه گامبتاست. نام گامبتا برآمده از نام سیاستمدار فرانسوی لئون گامبتاست Léon Gametta(1838-1882)