خانه

باغ لوکزآمبورگ

 رضا فرمند

 


در باغ لوکزآمبورگ، زندگی، سبز و شاد و آرام است؛

و چشم‌براهِ کسی است که با او در لا به لای نارون‌ها بدود؛

بازی کند؛ هماغوشی کند.

 

در باغ لوکزآمبورگ، بوسه آسوده است.

و زندگی در سبزترین جامه‌‌ها ناز می‌کند

شیدایی، اینجا را کوی خود می‌داند

در اینجا، بلندتر سخن می‌گوید

و جسورتر می‌شود

 

شاعران، واژه‌هایی را که در شهر گم می‌کنند

در لا به‌ لای نارون‌های اینجا می‌یابند

*

پیکره‌ها‌‌ی شهبانوان فرانسه

به نرمی زیبایی‌های باغ افزوده است

*

تاریخ را که ورق می زنم

پنجره‌های کاخ فلورانسی، باز و بسته می‌شود

تاریخ اما اینجا خفته ‌است.

*

کدام برگ این باغ

از برگِ باغ‌های شیراز،‌ تهران، تبریز، کرج، سرسبزتر است

کدام درخت‌اش پُرشاخ و برگ‌تر؟

کدام باغ‌ایرانی، سرسبزی‌اش را از عاشقان دریغ می کند؟

درختِ شادی این آب و خاک را چه‌ آفتی زده که گل‌هایش نیز

پیش از شکفتن به چپ و راست نگاه می‌کنند؟

 

پاریس ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۴

------------------------------------

* Jardin du Luxembourg

باغ لوکزآمبورگ که دلگشاترین و رمانتیک‌ترین پارکِ همگانی پاریس است در قرن هفدهم پایه‌گذاری شده است. وسعت پارک ۲۳ هکتار است. در میانه‌ی پارک، کاخ لوکزآمبورگ قرار دارد و برابر کاخ، حوضی بزرگ و هشت‌بَر. پیرامون حوض و گوشه و کنار پارک با پیکره‌های شهربانوان فرانسه آراسته شده است.

باغ و کاخِ لوکزآمبورگ با نام ماری دو مدیسیس (1642-1573)  sMarie de Médici پیوند خورده‌است. ماری دو مدیسیس ایتالیایی تبار (فلورانسی) و زن هنری پانزدهم Henry IV بود. او بود که فرمان ساختن کاخ را صادر کرد. کاخ لوکزآمبورگ به سبک کاخ های فلورانسی ساخته شده تا شهبانو احساس دلتنگی نکند. ساختن کاخ لوکزآمبورگ از سال ۱۶۱۵ تا سال ۱۶۲۷طول کشیده است.