خانه

با روزهای مرگ هدایت

 رضا فرمند

 

 
امروز در پاریس، هدایت را همه جا دیدم:
در میدان پانتئون، در بلوار سن‌میشل،
در کوچه پس کوچه‌های کارتیه‌لاتن،
و هیچ‌ جا نتوانستم صدایش کنم.  
 

امروز

در پُرسشی بلند

پی در پی به انتهای خود رفتم؛

و از پرتگاهِ پندارم،

بارها خود را کنار کشیدم.

 

امروز، هدایت،

کبودِ کبود، در چشم‌ام می چرخید

نه خوانده می شد؛

نه می بارید.

 

امروز

به هر مِترویی، ۵۴ سال دیر رسیدم.

***

امروز، در شهرکِ کشان Cachan

از سرازیری‌ها با او پائین رفتم

از سربالائی ها با او بالا آمدم.

امروز در شهرک کشان

پایه‌های خلوتِ پُل‌ها، و هر گوشه‌ی دنجی را،

به جستجوی عشق گمشده‌اش بوئیدم

*

امروز با کمی پول، جعبه‌ای شیرینی و عینکی تازه

به جستجوی هدایت

در متروی پورت دورلئان، متروی سَمپلن،

میدان آلبرت کهن، منتظر ماندم؛

و در خیابان بلند و سوت و کور شامپیونه قدم زدم.

*

امروز

از ستاره‌‌ی هتل‌ها،

به سردترین زیبایی ها

              فرو افتادم.

امروز، پاریس در جیب‌ام،

ناگهان تمام شد.

***

امروز

سرانجام

خط قرمز چهار را به سوی شامپیونه

به سوی هیچ گرفتم.

 

پاریس. ۲۷ دسامبر، ۲۰۰۴

--------------------------------

نکته ها:

صادق هدایت (۱۹۰۳-۱۹۵۱)  در آوریل سال ۱۹۵۱ در پاریس، پس از چند بار هتل به هتل شدن سرانجام در آپارتمانی در خیابان شامپیونه، شماره ۳۷ مکرر Chammpionnet , 37 bis)) با گاز خودکشی کرد.

- کشان/کاشان (Cachan)، شهرکی در جنوب پاریس است. هدایت، به هنگام دانشجویی در پانسیونی در این شهرک می زیسته‌ است و درهمین شهرک هم بود که با یار آن زمانش راز و نیاز و قرار و مدارهای پنهانی و بی سرانجامی داشته است.

- سیمپلُن/سَمپلُن (Simplon) نزدیکترین ایستگاهِ مترو به آپارتمان هدایت در خیابان شامپیونه.

-  میدان آلبرت کَهن (Place Albert Khan)  نزدیکترین میدان به آپارتمان هدایت.