خانه

خودباروی

رضا فرمند

 


پیروزی‌ها پَر می‌شوند؛ پله می‌شوند

پیروزی‌ها کوه می‌شوند؛ قله‌ می‌شوند

پیروزی‌ها الماس می‌شوند

*

خودباروی در آینه‌ها رشد می‌کند

در آفتابِ نگاهِ مادر

و در دل‌هایی که برای تو آب می‌شوند.

*

آفرینش، خوباروی را می‌شکوفاند

آن زمان که جنگلی را در واژه‌ها سبز می‌کنی

خودباوری‌ات بهار می‌کند

*

خودباوری، سرود گام‌هاست!

 

۲۸ مارس ۲۰۰۷