خانه

زن و آزادی

رضا فرمند

 

 

آزادی در زنان خود را می‌پالاید

آزادی در زنان خود را می‌بالاند

آزادی در زنان خود را می‌شکوفاند

آزادی در زنان خود را به اوج می‌برد

*

آزادی، روشنی‌اش را از غارهای باور

و از سکوت‌های هراس بیرون می‌آورد

و روز به روز کامل‌تر و زیباتر می‌شود

*

آزادی با واژه‌های خودش می‌اندیشد

از راه‌های خودش پیش می‌رود

و چراغ‌های خودش را در تاریکی‌های زبان روشن می‌کند

***

آزادی، زندگی‌اش را پُرسش به پُرسش پس می‌گیرد!

سرافرازی‌ها و شادمانی‌هایش را پس می‌گیرد

آزادی، چشمه‌ی زن‌اش را پس می‌گیرد.

*

آزادی، ایزادن و پیامبران و قدیسان را

با خوش‌رویی دوباره معنا می‌کند!

 

سرایش: آپریل ۲۰۰۷

چاپ: ۱ آپریل ۲۰۰۹