خانه

واژه‌های کلیدی شتاب

رضا فرمند

 

 

من همه‌اش در پی‌ آن‌ام

که واژه‌های کلیدی شتاب را دریابم.

*

زندگی با تو دیگر در کافه‌ای آرام نمی‌‌نشیند؛

و میلی به شنیدن سخن‌هایت ندارد

زمان، شتاب گرفته‌‌ست؛

و زبان‌اش را زود عوض می‌کند

*

همراهی با زندگی دشوار شده است

گام‌هایش ناگهان پرواز می‌کنند

*

میدان‌های آینده بازتر و بازتر می‌شوند

میدان‌های آینده پرواز می‌کنند

*

شتاب، توپ جهان را شلیک کرده است

زندگی همینکه می‌نشیند برمی‌خیزد

و همینکه پَر می‌زند، ناپدید می‌شود

*

من همه‌اش در پی‌ آن‌ام

که واژه‌های کلیدی شتاب را دریابم.

 

سرایش:‌ مارس، ۲۰۰۷

چاپ:‌ ۲۰ مه ۲۰۰۹