خانه

شتاب، زمان برهنه است

رضا فرمند

 


شتاب، زیباست

سفر که تمام شود، شتاب می‌گذرد!

*

شتاب، ناب است!

شتاب، زمان برهنه است!

گمان نمی‌کنم از شتاب خسته شوم!

*

شتاب را هر زمان که بخواهی می‌پوشی؛

و سفینه‌اش را هر زمان که بخواهی سوار می‌شوی

*

من در شتاب می‌خوابم

من در شتاب، پاک می‌شوم.

*

واژه‌هایم را به شتاب افکنده‌ام

سبک‌ شده‌ام و از مدار دغدغه پرواز کرده‌ام.

*

روبروی‌ام زن کهنسالی در سرفه‌اش گیر کرده است

از خود می‌پرسم هوش‌اش آیا هنوز پَرمی زند؟

*

شتاب به آسودگی کودک است!

شتاب به آسودگی مرگ است!

شتاب به آسودگی پاسخ است!

شتاب به آسودگی آب است!

شتاب، همیشه تازه است!

*

شتاب، زیباست

سفر که تمام شود، شتاب می‌گذرد!

 

۱ سپتامر ۲۰۰۷