خانه

اوج، یک پله است

رضا فرمند

 


از اوج، پی‌در‌پی باید بالا بروی تا در اوج بمانی!

*

اوج را پرهایت معنا می‌کند

اوج را هوش‌ات معنی می‌کند

*

اوج، یک پله است!

اوج، پاگردی از پیچاپیچ شتاب است!

*

واژه‌ پُر از راه‌های پرواز است

واژه پُر از اوج است.

*

گامی که بیاندیشد از اوج نمی‌ترسد

گامی که پَربزند از اوج نمی‌ترسد

*

حافظ ، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!

عرفان، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!

خدا، اوج زمان خود بود؛ اوج زمان من نیست!

زمان، پُر از گرد و غبار اوج است!

*

همیشه اوجی تازه از ژرفای واژه‌ها سَر‌می‌زند

اوج، همیشه اوج می‌گیرد

اوج، همیشه از خودش پیش می‌افتد

اوج، بی‌پایان است!

*

از اوج، پی‌در‌پی باید بالا بروی تا در اوج بمانی!

 

۱۲ اکتبر ۲۰۰۷