خانه

ملکه‌ی شعرهایم

رضا فرمند

 


زنبورهای شتاب

ملکه‌ی شعرهایم را دربر گرفته‌اند.

*

در میدان چرخان زندگی

تردست نبوده‌ام؛ پُردست نبوده‌ام؛

و جز واژه‌ها را نتوانسته‌ام در هوا نگه دارم.

*

زنبورهای پُرسش‌

ملکه‌ی شعرهایم را دربر گرفته‌اند.

 

 

جولای ۲۰۰۷