خانه

جسارت، پاره نمی‌شود

رضا فرمند

 

 

خوشبختی، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

*

اوج، تنگ نمی‌شود؛

و به واژه‌ها هر چه بگویی زود می‌نویسند.

*

جسارت، پاره نمی‌شود:

هر چه واژه؛ هر چه دل؛

هر چه خطر در آن بریزی بازتر می‌شود

و هر چه پرواز، رهاتر.

*

آینده، دشمن گام‌های من نیست!

آینده، دشمن بال‌های من نیست!

آینده، دشمن شتاب‌های من نیست!

آینده، به هر پُرسشی پاسخ می‌دهد؛

و قله‌هایش را با زیباترین آرزوها درمی‌آمیزد!

*

در واژه‌ها هر چه تندتر بدوی، پرنده‌تر می‌شوی!

*

پیروزی‌، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

 

سرایش: ۲۸ آپریل ۲۰۰۷

چاپ:  ۷ ژوئن ۲۰۰۹