خانه

هر کس اوج خود را باید پیدا کند

رضا فرمند

 


شکست، چشم‌هایش را به زیر می‌افکند

و پاورچین پاورچین دور می‌شود

*

تنهایی، چشم‌هایش را به زیر می‌افکند

و پاورچین پاورچین دور می‌شود

*

ناتوانی، چشم‌هایش را به زیر می‌افکند

و پاورچین پاورچین دور می‌شود

*

چقدر باید با شکست سخن گفت تا به راهی بلند پا بگذارد

چقدر باید با تنهایی سخن گفت تا در جشنی دست‌افشانی کند

*

هر کس اوج خود را باید پیدا کند

پرنده‌‌ای کوچک، نیروی سترگ جاذبه را پس می‌زند

*

شاعر، دورترین قله‌های جهان را

با چند واژه در ایماژی به هم می‌آمیزد

*

عقاب، از اوج چشم‌هایش فرود نمی‌‌آید

و خرگوش می‌کوشد که همیشه یک جهش

از پنجه‌های عقاب جلوتر باشد

*

از اوج خود هیچگاه نباید فرود بیایی! هیچگاه!

 

۲۰ مارس ۲۰۰۹
-----------------

۱۳ مرداد ۱۳۸۹- 4 August 2010