خانه

غرور، رویای پراکنده است

 
 

 

غرور، رویای پراکنده است

جا به جایی‌اش دشوار است

هر کس تا توانایی‌اش با غرور می‌آمیزد

غرور، همیشه زیر پوست واژه

همیشه زیر پوست رفتار است

واژه‌هایت را پرنیانی کن

غرور تو بلندتر از غرور کسی‌ نیست!

 

۱۴ فوریه ۲۰۰۹