خانه

عشق، پیروزی پیکر زن است

رضا فرمند

 

 

حق با نوشیدن است

نوشیدن، پرهای پنهان جان را باز می‌کند

حق با پُرسیدن است

پرسیدن گرد و غبار دانش را پاک می‌کند

*

حق با زن است

زن، همه زمان‌ها را در خود آب کرده‌ است

*

حق با زن است

زن، راهنمای آینده است

*

با زور نمی‌توان زندگی را ترساند

با زور نمی‌توان معنای زن را دگرگون کرد

*

عشق، پیروزی راه‌های آینده است

عشق، پیروزی پیکر زن است

 

فوریه ۲۰۰۹