خانه

نگینه‌های شعر اسپایک میلیگان*

 
 

 

خدا شب را آفرید

بشر، تاریکی را

*

شیشه‌های احساسات‌ات را

پائین بکش

*

عشق را

روی دنده‌ی خلاص بگذار

 

 

* Spike Milligan (1918-2002)

----------------------

ترجمه: احمد پوری

برگرفته از: سایت مترجم