خانه

نگینه های شعر بهزاد زرین‌پور

 
 

 

مشتم را برای زنی باز می‌کنم

که دلش را بر زخم بازوی‌ام ببندد( گفت بی‌شنود، مجله‌ی شعر)

*

ما گوشهایمان را برای بریدن زبانت تیز کرده بودیم!

( گفت و شنود، مجله‌ی شعر)

*

این راه را...

 قدمهایی کهنه کرده‌اند

تا می توانید بیراهه برایم بیاورید (همان)

*

خواهرم به دختران گمشده‌ای می پیوندد

 که سالهاست در حسرت عبور از رنگین‌کمان

زمین را دوره می کنند.

(رنگین‌کمان، هزار و یک شعر)

------------------------

 برگرفته از:

هزار و یک شعر

مجله‌ی شعر