خانه

نگینه‌های شعر ساناز زارع ثانی

 
 

 

بس که زندگی پوستم را کَند

رُک شدم (خلواره ۳، اخبار روز)

*

درخت، شکل دیگر من است

وقتی که سبز می‌شوم (سوره تو، وبلاگ شاعر)

*

من صریح‌تر از لهجه‌ی آفتاب سوختم (تقدیم به شهریور، همان)

*

خنده‌های من از دندان پُرند (؟، همان)

*

مردی آنسوی دیوار

با زنی برهنه سیب می‌خورد (سقوط، همان)

*

لب‌های تو در جسارت من سهیم بودند.

(تصویر یک شهوت، وبلگ شاعر)

*

درون رگ‌هایم الکلی تلخ در جریان است

که مدام مستم می‌کند. (همان)

*

شبی از اعماق عصیان خواهم گریخت (همان)

*

بچگی‌ام دور حوض می‌چرخد

حوضی‌ که سنگ‌هاش از ترس ساکت‌ است

(این صدای شکستن از کجاست؟، همان)

*

های با توام زندگی...

ای هندوانه‌ی مشکوک! ای شیرینی پنهان!

این بار تو را به شرط چاقو خواهم خرید

 (زندگی به شرط چاقو، ادبیات و فرهنگ)

----------------------------------

برگرفته از: ادبیات و فرهنگ، اخبار روز

وبلاگ‌ شاعر (شعرهای پنهانی من)