خانه

نگینه‌های شعر صالح وحدت

 
 


ابری عقیم

افتاده روی شهر و نمی بارد (شهری عقیم)

*

سوزنده‌تر ز آتش،

مردم نیست، زرتشت مهربان؟ (زرتشت و دیوانه)

*

من چشم بر ستارگان زمین دارم؛

شب را همین ستارگان بر خاک می کشند

(ستارگان زمین، آدینه،۱۲۱، ۱۲۲)

---------------------------

برگرفته‌از: سرودنی دیگر گزینه‌ی اشعار

آدینه، آوای آزاد