خانه

نگینه‌های شعر شیما تیمار

 
 

 

من کلئوپاترائی هستم که صورتم را

وقتی با شعر تصادف کردم باختم

(من هیچ کس نیست، مجله‌ی شعر)

*

روی اجاق خانه‌ی من

تنها شعرهای خط خورده می‌سوزند

(؟، قبل از مصرف خوب تکان بدهید)

*

شعر، زیر پوستم نمی‌گنجد

مثل گال می‌خاراندم. (من هیچ‌کس نیست، مجله‌ی شعر)

*

با تو می‌توان بهار شد

با تو می‌توان هزار شعر عاشقانه را

سرود و ماندگار شد...

با تو می‌توان ستاره چید؛

با تو می‌توان به آسمان نگاه کرد و بی‌قرار شد! (همانِ هم‌میهن)

--------------------------

برگرفته از:

من هیچ‌کس نیست، مجله‌ی شعر، هم‌میهن