خانه

نگینه‌های شعر فرخ تمیمی

 
 


ساق پایش همچو ماهی، نرم

زیر دستم آمد و بگریخت!

(قصه‌ی ساحل، سرزمین پاک)

*

سرشانه‌های خسته و افسرده‌ام

گرمی گرفت از شنل زرد آفتاب

(شنل آفتاب، از سرزمین آینه و سنگ)

*

مرگ رستم چیزی کم دارد! (پدر، تازه‌ها)

-----------------------

برگرفته از: سایت شاعر