خانه

نگینه‌های شعر شکوفه تقی

 
 


تن مرده‌ی خدا را می‌بینم که محراب را پوشانده!

(داغ مهر، عصرنو)

*

از پروانه آموختم که زندگی امروز است!

(در مکتب‌خانه زندگی، ایران امروز)

-------------------------------------

برگرفته‌ از: عصر نو و ایران امروز