خانه

نگینه‌های شعر رها طباطبائی- رهای آبی

 
 


 

مشکل از اینجا آغاز می شود که یادمان می رود

که زن هم آدمی‌ست

آدمی از آدمیان (گردنبند، مانی‌ها)

*

این گردنبندِ گرانبهای تقدس را که مهره‌های سنگین‌اش

پاکی و صدافت و نجابت و سکوت و فداکاری‌ست

از گردن شکسته‌ی زن برداریم!...

از سنگینی آن نبود که از درخت‌ها بالا نرفتیم؟ (همان)

---------------------------

برگرفته از: مانی‌ها