خانه

نگنیه‌های شعر یداله شهرجو

 
 


حواس‌اتان به این کلمه باشد

این کلمه باید به متن برگردد! (؟، سمتِ دریا)

*

از شعر خبری نیست

این کلمه‌ها قصد خودکشی جمعی کرده‌اند

(قصد این، همان)

*

این صندلی به طرز مشکوکی مقابل دریاست!

(یک صندلی مقابل دریا)

---------------

برگرفته‌ از: سمتِ دریا