خانه

نگینه‌های شعر فریبا شادکهن

 
 

 

قطره‌ای بیش نیستم

یک صدف مرا کافی‌ست! (؟، تاسیان)

*

روزه گرفت همه عمر تا در بهشت افتار کند

(غول، کتاب شعر)

*

حالا این من‌ام!

و این‌همه آرزو که تبخیر می‌شود (؟، صحنه‌ها)

--------------

برگرفته‌از:

کتاب‌ شعر، صحنه‌ها، تاسیان