خانه

نگینه های شعر محمد علی سپانلو

 
 

 

خیابانها، بیابانها (گزیده‌ی اشعار،‌۱۳۶۹)

 

اگر قدم نزنی مرگ از تو می گذرد (در پیاده‌رو)

*

نام تمام بچه های رفته در دفترچه‌ی دریاست

(نام تمام مردگان یحیی است)

*

نوبت به نوبت، تا شبِ تحویل سال نو

گنجشگها و بچه های مرده می خوانند

با چشمهای کوچک شفاف

تا صبح، روی سیم‌های برق می‌مانند

(نام تمام مردگان یحیی است)

 

خانم زمان (منظومه، ۱۳۶۶)

 

شب و میل اندامها، عشقبازی

شب و خواب و انگیزش و خود‌نوازی

*

ژالیزیانا (۱۳۸۱)

 

دو تکه رختِ ریخته بر صندلی

یادآور برهنگی توست (زمستان برای عشق)

-------------------------------------------

برگرفته از:

 

خبابان ها و بیابانها. گزیده‌ی اشعار. نشر شیوا، ۱۳۶۹

خانم زمان. منظومه. تیراژه،‌۱۳۶۶

ژالیزیانا. آگه، ۱۳۸۱