خانه

نگینه های شعر فرشته ساری

 
 

 
پژواکِ سکوت (چاپ اول، ۱۳۶۵)

 

در خون من شورشی برپاست

از آنگونه که در شراب

                به وقتِ رسیدن (کلام)

 

تربت عشق و جمهوری زمستان (چاپ اول، ۱۳۷۲)

 

اکنون می توانم بنویسم آب

و غرق شوم (اکنون)

*

می توانم به مرگ فکر کنم و بمیرم

به همین سادگی. (اکنون)

*

تنهایی

تندیس سرباز گمنام است

در میدان خالی (تنهایی)

-------------------------

برگرفته از:

پژواک سکوت. نشرچشمه، ۱۳۶۵

تربت عشق و جمهوری زمستان. مولف، ۱۳۷۲