خانه

نگینه‌های شعر کتایون ریزخراتی

 
 


زنانی که ...برهنگی‌اشان را هر شب

روباهی تا میانه‌ی جنگل دنبال کرده است (شعر ۲، دانوش)

*

اینجا تابلویی‌ست که من

رنگ‌هایش را به هم ریخته‌‌ام (شعر ۳، همان)

*

آرایش صورت زن

با رنگ‌های اتاق مخلوط شده است (همان)

*

تنم صدفی‌ست که به نگاه تو باز می‌شود!  (؟، وازنا)

---------------------

برگرفته‌ از: دانوش، وازنا