خانه

نگینه‌های شعر بهاره رضائی

 
 


تو همه‌ی قفل‌ها را

روی لب‌های من امتحان کرده‌ای!

(بیا مذاکره کنیم، دانوش)

*

من پشتِ این‌همه نگاتیو، سیاه شده‌ام!

(سیاه شدم، همان)

*

کلمه، قاچاق می‌شود!

(چه همسفر خوبی، ماه‌وهور)

*

توی خاکریز‌های کلمه، غلت می‌زنم!

(؟، هزارتو)

-------------------------

برگرفته از:

دانوش، ماه‌وهور، هزارتو)