خانه

نگینه های شعر شیرین رضویان

 
 

 

کاکتوس‌هایی نامرئی

از همه سو به سویم پرتاب می‌شوند

و من در حوضی از خون نامرئی خود می‌نشینم

(ساعت زندگی، سایت شاعر)

*

داغ‌اند آه ها

در اشتیاقت گوئی سیگاری زهرآگین دود می‌کنم (همان)

*

پستوهای روحم را می‌گردم

شاید پر سیمرغی بیابم

سهراب تهمتن‌ام! (اشکی برای تو، سایت شاعر)

----------------------

برگرفته از سایت شاعر