خانه

نگینه‌های شعر روشن رامی

 
 

 

باران با چه زبانی سخن می‌گوید

که هر گیاه سراپا گوش است؟ (شعر کوتاه)

*

سهره با دو بال لرزان

از دريا مي گذرد (۴)

*

ماه،

يا نيست، يا زير ابر پنهان است
پلنگ،

همچنان.از صخره‌ها.بالا مي‌رود

*

همه‌ی عمر به شكوفه مي‌نشيند
بي‌آنكه بداند
.چه دستهايي

.سيب‌هايش را به تاراج مي‌برند (۳۴)

*

همه‌ی زوار،

يا سرگرم زيارت‌اند، يا وضو، يا نماز
تنها،
.پرنده مي‌پرد

----------

برگرفته از:

آوازهای از یاد رفته، اثر

شعر کوتاه