خانه

نگینه‌های شعر سیروس رادمنش

 
 

 

در تو خانه می‌گیرم ای ابر

با آذرخشی در سینه‌ام

تا بی‌نام‌تر از همیشه سفر کنم

(سفر آسمانی سیروس رادمنش، وبلاگ شاعر)

*

زندگی نیز تأخیر است! (؟، همان)

*

خدارا! بهرا!

به پاکی‌هات! به رهائی‌هات

دیگر رهایم بخش از همه‌ی دیگرهات!

----

برگرفته از وبلاگ شاعر