خانه

نگینه های شعر پرتو نوری ‌علا

 
 


رخشه های بوسه‌ات

انگستانم را نورانی کرده ست

(بذر سپید عشق، هفتاد سال عاشقانه)

* 

من غرق می شوم!

دریای تو هنور

پیرامون من است

(عشق، پوشیده از سکوت، مجله‌ی شعر)

-----------------------------------

برگرفته‌از:

هفتاد سال عاشقانه

مجله شعر