خانه

نگینه‌های شعر هوتن نجات

 
 

 

تنها یک برج کاغذی مرا پاسداری می‌کند

(به یاد بعد از ظهرهای آفتات، پویشگران)

*

میل دارم پنجره را بگشایم

تا رابطه‌ی من و سال تهی نباشد (حواشی مخفی)

---------------------------------

برگفته از: پویشگران

حواشی مخفی- هوتن نجات