خانه

نگینه‌های شعر زیبا ناوک

 
 


چرا باید خون ماهانه‌ی خود را کثیف بدانم؟

(به من می گویند بی بند‌وباری)

*

بس است دیگر نرسیدن‌های لیلی‌ومجنون‌ها... به هم!

(من همسرانم را دوست دارم)

*

من خودارضايی می کنم، خودارضایی!

و تف می‌اندازم به آن موعظه‌گران شرعی و عرفی

که آن‌ را حرام و ناخوش می پندارند. (دیگر گدائی نمی کنم)

*

من فرهنگِ اصیل ملی و یا اسلامی را پاس نمی دارم

من فرهنگِ غنی زندگی را...پاس می دارم.

(من فرهنگ اصیل پارسی را پاس نمی دارم)

*

نگاه‌ات...

مانندِ فشفشه‌ای نرم در وجودم به حرکت در می‌آید

و تمام بدنم را قلقلک می دهد

(بر تو ای سوسوی عشق من سلام)

-------------------------------

برگرفته‌از سایت شاعر