خانه

نگینه‌های شعر تیرداد نصری

 
 


زندگی مرا فرستاد به آدرس عوضی!

*

تمام باغچه‌ها را خلاصه می‌کنی

و در گلدان روی میز می‌گذاری (کلمه، سایت شاعر)
*

نگاه کنی مرگ را می‌بینی! (سمتِ تو، همان)

*

خاکستری که در قلمم لانه کرده

بال زنان

به کرانه‌های دور می‌کوچد (هربار، همان)

*

جهان چیزی گم کرده است

تنها، شاعران

به جستجوی رد پای باد در راه‌اند!

(دختران و پسران شعر)

--------------------------------

برگرفته‌از: سایتِ شاعر