خانه

نگینه‌های شعر بیژن نجدی

 
 


در آغوش من است لاهیجان

شاخه‌‌های انار

بر شانه‌‌های من است (تشریف، Jazma)

*

تنگ شده بر ساقه‌ی گیاه

پیراهن پائیز (رویا، همان)

*

درخت، شعرش را روی پائیز می‌نویسد

پائیز، روی درخت (۵۰، همان)
*

جهان، گفتگوی من و توست!

*

از درد دندان‌اتان حرف نزنید

که من از سرطانم فریاد خواهم زد

(بر استخوان پنجره، همان)

-----------------------------

برگرفته‌از: Jazma