خانه

نگینه‌های شعر علی نجفی

 
 


دلم می‌خواهد در کافه‌ای مجارستانی بنشینم

و بهترین شعرها را برای‌ آزادی بنویسم.

( چند شعر، مانی‌ها)

*

می‌خواهم شعری بنویسم آرام

شبیه مادرم!

*

خواهرم از فرط لاغری پروانه‌ای غمگین می‌شود

*

مادر بغض را زیر گلو گره می‌زند

و مدام جارو می‌کشد بر خاطرات رفته

------------

برگرفته‌ از: وازنا، مانی‌ها